Privacybeleid

De website van Praktijk Adriënne Haakman  is eigendom van Praktijk Adriënne Haakman, die de gegevensbeheerder is van uw persoonlijke gegevens.

We hebben dit privacybeleid aangenomen, dat bepaalt hoe we de informatie verwerken die wordt verzameld door Praktijk Adriënne Haakman. Het geeft ook de redenen aan waarom we bepaalde persoonlijke gegevens over u moeten verzamelen. Daarom moet u dit privacybeleid lezen voordat u de website van Praktijk Adriënne Haakman gebruikt.

We zorgen voor uw persoonlijke gegevens en verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan te garanderen.

Persoonlijke informatie die we verzamelen:

Wanneer u de Praktijk Adriënne Haakman  bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele van de geïnstalleerde cookies op uw apparaat. Bovendien verzamelen we, terwijl u op de site surft, informatie over de afzonderlijke webpagina’s of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de site hebben verwezen en hoe u met de site omgaat. We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als “Apparaatinformatie”. Bovendien kunnen we de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt (waaronder maar niet beperkt tot naam, achternaam, adres, betalingsinformatie, enz.) tijdens de registratie verzamelen om de overeenkomst te kunnen nakomen.

Waarom verwerken we uw gegevens?

Onze topprioriteit is de beveiliging van klantgegevens en daarom verwerken we alleen minimale gebruikersgegevens, alleen zoveel als absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om potentiële gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie over websitegebruik vast te stellen. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd waardoor een specifieke gebruiker van het systeem zou worden geïdentificeerd.

U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie te onthullen waarmee iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als u echter enkele van de functies van de website wilt gebruiken, of als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere details wilt verstrekken door een formulier in te vullen, kunt u ons persoonlijke gegevens verstrekken, zoals uw e-mail, voornaam, achternaam, woonplaats, organisatie, telefoonnummer. U kunt ervoor kiezen ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van enkele van de functies van de website. Bijvoorbeeld, u kunt onze nieuwsbrief niet ontvangen of rechtstreeks contact met ons opnemen vanaf de website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen via info@adriennehaakman.nl.

Uw rechten:

Als u een Europese inwoner bent, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

Het recht om geïnformeerd te worden.

Het recht op toegang.

Het recht op rectificatie.

Het recht op verwijdering.

Het recht om de verwerking te beperken.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Het recht om bezwaar te maken.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Als u dit recht wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Bovendien merken we op dat als u een Europese inwoner bent, we uw informatie verwerken om contracten na te komen die we mogelijk met u hebben (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de site), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen hierboven na te streven. Let op: uw informatie kan buiten Europa worden overgedragen, inclusief naar Canada en de Verenigde Staten.

Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd of gecontroleerd. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke andere websites of de privacypraktijken van derden. We raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen van elke website te lezen die mogelijk persoonlijke informatie verzamelt.

Informatiebeveiliging:

We beveiligen de informatie die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke waarborgen om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke gegevens onder onze controle en bewaring. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor gegevensoverdracht via internet of draadloze netwerken.

Wettelijke openbaarmaking:

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken als dit wettelijk vereist of toegestaan is, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of vergelijkbaar juridisch proces, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een overheidsverzoek.

Contactinformatie:

Als u meer wilt weten over dit beleid of als u contact met ons wilt opnemen over een kwestie met betrekking tot individuele rechten en uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@adriënnehaakman.nl

 

Adres

Lange Hezelstraat 88, 6511CM Nijmegen

Contactgegevens

Tel: 06 21 80 44 98
Email: info@adriennehaakman.nl